Strategie: voor organisaties die hun eigen toekomst willen bepalen''Welke weg kies je?'' Een vraag die organisaties zichzelf dagelijks zouden moeten stellen. De strategie die je als organisatie kiest is namelijk van wezenlijk belang voor het behalen van de beoogde resultaten. Maar op basis waarvan kies je nou eigenlijk zo'n strategie? In het proces van strategiebepaling zijn een aantal onderdelen van essentieel belang.