Klanten

Valuascollege

Strategie en implementatie

In onderwijsland gebeurt veel. Een van de actuele thema’s is de huidige manier van lesgeven. Past dat nog wel bij deze tijd? Moeten we leerlingen meer keuzevrijheid geven? 
Wat verwachten we van onze docenten? Met deze en andere onderwerpen ging mi68 aan de slag.

Het Valuascollege is een middelbare school in Venlo waar alle niveaus zijn vertegenwoordigd. Van vmbo tot Gymnasium. In enkele strategiesessies heeft mi68 een nieuwe merkambitie voor de school geformuleerd. Het centrale uitgangspunt: we stellen de leerling altijd centraal. Het is een strategische keuze om zijn talenten voorop te stellen en een persoonlijke leerroute mogelijk te maken. Dat vraagt natuurlijk ook iets van de houding van medewerkers. En, misschien nog wel het belangrijkste: wat vinden ouders en leerlingen daarvan?

mi68 heeft in een aantal workshops de merkambitie getoetst bij ouders, leerlingen en medewerkers van het Valuascollege. Dit heeft geresulteerd in een gedragen merkambitie. Het begin is gemaakt, maar nu is er werk aan de winkel. Hoe zorgen we ervoor dat de merkambitie ingebed wordt in de organisatie? Welke gevolgen heeft dit bijvoorbeeld voor het curriculum en onze manier van werken? Die vertaalslag in de organisatie gaan we de komende periode maken.

© 2024 | mi68 waardecreatie & leiderschap
Created by