Leiderschap

360 feedback

Feedback van directe collega’s en leidinggevenden is een krachtige manier om dit te ontdekken en in kaart te brengen. Feedback laat ook zien in hoeverre iemand inzicht heeft in zichzelf en zich bewust is van de impact die hij of zij heeft op anderen.

Hoe werkt de 360 feedback?

360 feedback biedt een kader om zelfbewustzijn te ontwikkelen en een omgeving te creëren voor constructieve en eerlijke feedback. Je wordt snel en gemakkelijk in staat gesteld om feedback te verzamelen over je prestaties en deze feedback te vergelijken met de eigen perceptie over het functioneren en de prestaties.

Je geeft via een vragenlijst een waardering aan de prestaties van een persoon; op iedere competentie geef je aan in hoeverre je het er mee eens bent. Je kunt ook opmerkingen noteren.

Voor wie?

360 biedt inzicht in prestaties van collega’s, omdat de mensen die de vragenlijst invullen een compleet ’360 graden’ perspectief op de persoonlijk competenties geven. Persoonlijke vooroordelen worden op deze manier ondervangen.

Voorbeelden waarvoor 360 wordt ingezet:

  • Ook tijd en energie te investeren in de ‘high-performers’;
  • Problemen te identificeren die het prestatieniveau van medewerkers beïnvloeden;
  • Communicatie tussen teams en individuen verbeteren;
  • Zelfbewustzijn te vergroten.

Kosten (prijzen exclusief btw)

  • Afname 360 feedback en uitgebreid rapport: 400 euro

Behoefte aan een toelichting?

  • Bespreking en persoonlijke toelichting op het rapport – wat betekent dit concreet in jouw situatie – gedurende 2 uur: 250 euro (125 euro p/u)

mi68 werkt met tools van Thomas International en is gecertificeerd partner van Thomas International.

€ 600,-
© 2024 | mi68 waardecreatie & leiderschap
Created by