Leiderschap

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Word de beste versie van jezelf! De High Potential Trait Indicator (HPTI) geeft inzicht in iemands persoonskenmerken en in hoeverre deze aansluiten op een bepaalde rol of positie.

Duidelijk wordt of de juiste persoon de juiste rol vervult en of zij in deze positie hun potentieel maximaal kunnen ontplooien.

Hoe werkt HPTI?

Een vragenlijst van circa 10 minuten waarin je moet aangeven in hoeverre je het eens bent met een stelling. Uit de vragenlijst komt een score op 6 verschillende persoonskenmerken die inzicht geven in het leiderschapspotentieel.

Voor wie?

HPTI geeft zelfinzicht, helpt leidinggevenden om de beste versie van zichzelf te worden en maakt het mogelijk om de leiders van de toekomst te herkennen. Ook wordt duidelijk hoe het potentieel optimaal ontwikkeld kan worden.

Enkele voorbeelden waarvoor de HPTI wordt ingezet:

  • Het stimuleren en ondersteunen van leiderschapsontwikkeling;
  • Identificeren en selecteren van jong talent;
  • Het versterken van engagement van medewerkers door krachtig leiderschap;
  • Een boost geven aan samenwerking tussen leidinggevenden;
  • Opvolgingsvraagstukken verduidelijken;
  • Behouden van uitblinkend talent door ze te ontwikkelen richting een senior rol.

Kosten (prijzen exclusief btw)

  • Afname HPTI en uitgebreid rapport: 250 euro

Behoefte aan een toelichting?

  • Bespreking en persoonlijke toelichting op het rapport - wat betekent dit concreet in jouw situatie - gedurende 1,5 uur: 187,50 euro (125 euro p/u)

mi68 werkt met tools van Thomas International en is gecertificeerd partner van Thomas International.

€ 300,-
© 2024 | mi68 waardecreatie & leiderschap
Created by