Blog

Een aanspreekcultuur: kun je dat van iedereen verwachten?

We willen eigenaarschap, een aanspreekcultuur, gedeelde verantwoordelijkheid en afspraak is afspraak. Vragen die we vaak krijgen bij mi68. Blijkbaar is dat iets wat we lastig vinden en wat niet altijd gebeurt.

Als organisaties deze onderwerpen centraal willen stellen in hun strategie, vraag ik altijd heb je wel de juiste mensen om dit voor elkaar te kunnen krijgen? Want zoiets als “een cultuur creëren van elkaar aanspreken” begint bij het begrijpen van gedrag en motivatoren van medewerkers.

De DISC-methode geeft inzicht in onze voorkeuren in gedrag en communicatie. Hoe handelen wij van nature? Hoe reageren en communiceren we in bepaalde situaties? Als we dat als uitgangspunt nemen, zie je dat mensen die Dominantie (D) als werksterkte hebben ‘gezag en macht’ als belangrijkste motivator hebben. Deze mensen zijn resultaatgericht, assertief, besluitvaardig en daadkrachtig. Zaken als eigenaarschap tonen en anderen confronteren passen van nature goed bij het gedrag van deze mensen.

Mensen die Conformiteit (C) als werksterkte hebben, hebben ‘regels en procedures’ als belangrijkste motivator. Zij zijn gefocust op kwaliteit, standaardisatie, controleren en toezichthouden. Hun grootste vrees is een conflict. Mag je van mensen die van nature conflict mijdend zijn verwachten dat ze anderen confronteren? En aanspreken op hun gedrag? Een uitdaging bij gedragsverandering is voor deze mensen juist omgaan met conflicten.

Onderwerpen als eigenaarschap, elkaar aanspreken, gedeelde verantwoordelijkheid en afspraak is afspraak, zijn te ontwikkelen in elke organisatie. Maar alleen als je oog hebt voor de gedragsstijlen van je medewerkers. Het schaap met de 5 poten bestaat niet: mensen zullen op hun eigen manier bepaald gedrag vertonen en ook daar moet begrip en ruimte voor zijn.

Benieuwd naar je eigen gedragsstijl of die van je medewerkers? Kijk hier voor meer informatie over de Persoonlijke Profiel Analyse.

Blog #9

Geschreven door: Jeroen Kouwenberg
Geschreven: 2018-10-16

© 2024 | mi68 waardecreatie & leiderschap
Created by