Blog

Hoe herken je leiderspotentieel? – HPTI biedt uitkomst

Leiderschap. Leiders zijn er genoeg, maar écht goede leiders zijn er maar weinig. Een goede manier om het leiderschapspotentieel van iemand te herkennen is de High Potential Trait Indicator (HPTI).

Wat is HPTI?

De HPTI laat zien hoe hoog iemand scoort op zes verschillende persoonskenmerken: consciëntieusheid, aanpassing, nieuwsgierigheid, risico-benadering, complexiteit en competitie.

  • Consciëntieusheid - Personen die zichzelf beoordelen als bijzonder consciëntieus, zijn meestal gefocust op doelen en het bereiken ervan. Zij zijn gemotiveerd vanuit zichzelf. Personen die voor deze factor een lagere score behalen zijn gewoonlijk ongedwongen, spontaan en staan open voor nieuwe inzichten.
  • Aanpassing - Een hoge score voor Aanpassing impliceert een kalme houding als er sprake is van spanning en minder gevoelens van stress. Personen met een lager niveau van Aanpassing ervaren meer stress en maken zich eerder druk om zaken.
  • Nieuwsgierigheid - Personen die hoog scoren op Nieuwsgierigheid houden van nieuwe dingen, leren en verscheidenheid. Daarentegen impliceert een lagere score de behoefte aan consistentie en bewezen methoden.
  • Risico-benadering - Personen met een hoge score voor de factor Risico-benadering gaan uitdagende situaties en moeilijke gesprekken aan, zonder uitstel. Een lagere score geeft aan dat iemand zich bij een mogelijk risico eerder passief of reactief opstelt.
  • Complexiteit - Personen met een hoge score voor de factor Complexiteit floreren bij onzekerheid en complexiteit. Personen die meer moeite hebben om met ambiguïteit om te gaan, geven de voorkeur aan eenduidige antwoorden en oplossingen.
  • Competitie - Een hoge score voor de factor Competitie is typerend voor personen die macht, invloed en erkenning in hun functie als prettig ervaren. Minder competitieve personen prefereren samenwerking en partnerschap. Zij staan meestal niet graag in de schijnwerpers.

Ben jij een leider?

Iedereen heeft deze persoonskenmerken in zich, in meer of mindere mate. Wanneer je op alle persoonskenmerken optimaal scoort, ben je in potentie een goede senior leader. Deze zes persoonskenmerken bepalen voor een deel jouw succes als leider.
Daarnaast is het niet zo dat maar één uitslag goed is: er zijn namelijk meerdere typen succesvolle leiders. Verschillende situaties vragen om verschillende typen leiders en dus verschillende combinaties in persoonskenmerken.
Ben jij benieuwd of er een groot leider in jou schuilt en welk type leider jij bent? Kijk dan hier om meer te weten te komen over de HPTI.

Blog #8

Geschreven door: Steffie Hoeijmakers
Geschreven: 2018-03-23

© 2024 | mi68 waardecreatie & leiderschap
Created by